{"version":"1.0","type":"video","provider_name":"www.pocketmovies.net","provider_url":"http:\/\/www.pocketmovies.net","width":768,"height":576,"title":"BAYIDI","author_name":"Sylvain Tardiveau","author_url":"http:\/\/www.pocketmovies.net\/cv\/sylvain-tardiveau-1","html":""}