{"version":"1.0","type":"video","provider_name":"www.pocketmovies.net","provider_url":"http:\/\/www.pocketmovies.net","width":720,"height":576,"title":"portfolio","author_name":"Andrew Golikov","author_url":"http:\/\/www.pocketmovies.net\/cv\/andrew-golikov","html":""}